Cách ngâm rượu tỏi đen như thế nào


Ngâm rượu tỏi đen
công thức
100 gram rượu tỏi đen
100mm Rượu Nguyên Chất
Ngâm 3 tháng

Nhãn: